Algemene voorwaarden

 • Workshops vinden plaats bij Creaaltje.
 • De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, alle ingrediënten en gebruik van materialen. Na aanmelding wordt een plek voor de gewenste workshop gereserveerd.
 • Aanmelden voor een workshop kunt u doen via het contactformulier. Vermeld daarbij de volgende informatie: om welk soort workshop het gaat en welke datum de voorkeur heeft.
 • Aanmeldingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.
 • Uiterlijk 2 werkdagen na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met betalingsgegevens en overige informatie.
 • Uiterlijk 14 dagen na de bevestigingsmail dient het volledige cursusgeld voor de workshop te zijn voldaan, met vermelding van uw naam en workshopdatum. Dan is de deelname definitief.
 • Mocht er 16 dagen na de bevestingsmail nog geen betaling zijn bijgeschreven dan vervalt uw reservering.
 • Tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop wordt de betaling bij annulering volledig geretourneerd. Wanneer u zich afmeldt binnen 14 dagen voor de afgesproken workshopdatum dan zal, in verband met de gemaakte voorbereidingskosten, 50% van het betaalde bedrag worden geretourneerd. Wanneer u zich binnen 4 dagen voorafgaand aan de workshop afmeldt, is er geen recht meer op restitutie. In overleg mag u voor vervanging zorgen.
 • Creaaltje is een eenmanszaak. In geval van een calamiteit kan het gebeuren dat een workshop geannuleerd wordt.
 • Indien door onvoorziene omstandigheden Creaaltje niet in staat is de workshop te verzorgen, heeft u recht op volledige restitutie of zal in overleg een nieuwe datum voor de workshop worden vastgesteld.
 • Voor alle workshops geldt dat ze alleen doorgaan bij voldoende belangstelling (minimaal 4 deelnemers).
 • Als het minimum aantal deelnemers per workshop niet bereikt wordt, behoudt Creaaltje zich het recht voor een workshop te annuleren. Uiterlijk 2 dagen van te voren ontvangt u hier bericht over. In dit geval wordt de workshop verplaatst of de betaling geretourneerd.
 • Deelname aan de workshops vindt plaats op eigen risico. Creaaltje is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade en schade aan goederen.
 • Creaaltje, in de persoon van Angelique Moesker, is alleen verantwoordelijk voor schade die door Creaaltje is veroorzaakt, voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid van Creaaltje. Creaaltje is niet aansprakelijk voor schade door anderen aangebracht tijdens de workshop.
 • De prijzen zoals vermeld op de site zijn geldig tot en met 31 december 2011 en zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen en / of fouten.